Sosiaalinen Yritys

Taavin Seniorin Apulaiset Oy työllistää kehitysvammaisia nuoria. Hyvätasoisia kehitysvammaisia työskentelee Taavin Lounasravintolassa ja he auttavat myös asiakkaita erilaisissa kodin askareissa, jos tämä järjestely sopii asiakkaalle.

Lievästi kehitysvammainen pystyy kommunikoimaan ja olemaan avuksi ikääntyvälle asiakkaalle, jonka elämänpiiri on pienentynyt iän tuomien rajoitteiden vuoksi (fyysinen ja henkinen puoli) siten, että ikääntyvä ohjaa tiettyyn pisteeseen asti kehitysvammaisen tekemistä. Taavin Lounasravintolassa asiakkailla ja omaisilla on mahdollisuus tutustua kehitysvammaisiin työntekijöihin ennakkoluulojen poistamiseksi puolin ja toisin. Kehitysvammaiset työntekijämme työskentelevät ohjaajan valvonnassa ja ohjauksessa. 

Antamalla työtä kehitysvammaiselle nuorelle autat häntä elämään mahdollisimman normaalia elämää.