Sosiaalinen Yritys

Sosiaalinen Yritys

 

Työ- ja elinkeinoministeriön määritelmä termille "Sosiaalinen yritys" on seuraava: "Sosiaalisten yritysten tarkoituksena on luoda työpaikkoja erityisesti vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille.

Sosiaalinen yritys ei yrityksenä poikkea muista yrityksistä. Se tuottaa tavaroita ja palveluja markkinoille ja pyrkii kannattavaan liiketoimintaan kuten muutkin yritykset. Sosiaalinen yritys voi toimia millä toimialalla tahansa. Se maksaa kaikille työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisen palkan ja se on aina merkitty kaupparekisteriin.

Erona muihin yrityksiin on, että sosiaalisen yrityksen työllistämistä työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai yhteensä vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Lisäksi yrityksen tulee olla merkitty työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisteriin. Vain tähän rekisteriin merkitty yritys saa liiketoiminnassaan ja markkinoinnissaan käyttää sosiaalisen yrityksen nimeä ja tunnusta."

Lue lisää aiheesta Työ- ja elikeinoministeriön sivuilta TÄSTÄ!

Taavin Seniorin Apulaiset Oy työllistää kehitysvammaisia nuoria. Hyvätasoisia kehitysvammaisia työskentelee Taavin Lounasravintolassa ja he auttavat myös asiakkaita erilaisissa kodin askareissa, jos tämä järjestely sopii asiakkaalle.

Lievästi kehitysvammainen pystyy kommunikoimaan ja olemaan avuksi ikääntyvälle asiakkaalle, jonka elämänpiiri on pienentynyt iän tuomien rajoitteiden vuoksi (fyysinen ja henkinen puoli) siten, että ikääntyvä ohjaa tiettyyn pisteeseen asti kehitysvammaisen tekemistä valvotussa ympäristössä. Toimintakeskuksessa asiakkailla ja omaisilla on mahdollisuus tutustua kehitysvammaisiin työntekijöihin ennakkoluulojen poistamiseksi puolin ja toisin.

Kehitysvammaiset työntekijämme työskentelevät ohjaajan valvonnassa ja ohjauksessa. Heillä on aina mukanaan oma kannettava tietokone (Skype) ja kännykkä, joiden avulla he pitävät yhteyttä ohjaajaan. Samalla myös asiakkaalla on mahdollisuus olla yhteydessä henkilökuntaamme toimipisteessä.

Antamalla työtä kehitysvammaiselle nuorelle autat häntä elämään mahdollisimman normaalia elämää.