Yksityisyyden suoja

Laatimispäivä: 7.6.2010

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Henkilötietolakia (523/99, 10§) sekä oheisia käytäntöjä:

  1. Keräämme henkilötietoja vain asiakkaan luvalla.
  2. Emme luovuta antamianne tietoja kolmansille osapuolille ilman pyyntöänne.
  3. Henkilötietojen poistaminen tai muuttaminen on mahdollista Internet sivustollamme tai soittamalla meille.
  4. Noudatamme yleisiä tietoturvallisuuden käytäntöjä ja aina kun on mahdollista SSL (Secure Sockets Layer)- käytäntöä kommunikoinnissa tietokoneiden välillä.

1. Rekisterinpitäjät:

 

Taavin Seniorin Apulaiset Oy

Sinimäentie 14, 02630 Espoo

Puh. 010 320 1710

Sähköposti: info@seniorinapulaiset.fi

Y-tunnus: 2331429-9

2. Yhteyshenkilö

Tuija Hyvärinen

Sähköposti: tuija.hyvarinen@seniorinapulaiset.fi

 

3. Rekisterin nimi

www.seniorinapulaiset.fi asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen tarkoitus on asiakaspalvelun parantaminen/kehittäminen, palvelujen varaamisen helpottaminen, laadunvalvonta ja asiakassuhteen ylläpito. Rekisteri sisältää asiakkaiden henkilö- ja asiakkuustietoja.

 

5. Rekisterin tietosisältö

  • Henkilö- ja yhteystiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot, ikä.
  • Sisäänkirjautumistiedot: käyttäjätunnus ja salasana.
  • Myyntitiedot: tuotetieto, päivämäärä, määrä, hinta, toimitustiedot, maksutapa.
  • Käyttäjän palautteet ja kommentit.
  • Muut mahdolliset käyttäjän ilmoittamat vapaavalintaiset tiedot.

 

6. Tietolähteet

Tietoja kysytään asiakkaan rekisteröityessä palveluun ja palvelun käytön yhteydessä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta, eikä siirretä kolmansille osapuolille.

 

8. Rekisterin suojaus

Käytämme teknisiä, fyysisiä ja hallinnollisia keinoja suojataksemme henkilötietojen luottamuksellisuuden. Taavin Seniorin Apulaiset Oy:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin  sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.